Welkom bij Kinderdagverblijf Auricula

Kinderdagverblijf Auricula is vergund door Kind en Gezin en voorziet in de dagopvang van kinderen tot 3 jaar. Ook kinderen uit het kleuteronderwijs kunnen, onder bepaalde voorwaarden, naschools opgevangen worden.

 

Daarenboven bieden wij opvang aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte en voorzien voor hen een aangepaste infrastructuur en opvang.

 

Onze dienstverlening richt zich tot alle gezinnen zonder ooit enig onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. In onze opvang worden de rechten van het kind, zoals bepaald in het Internationaal Verdrag, uitdrukkelijk erkend en zondermeer geëerbiedigd.

 

 

Kinderdagverblijf Auricula
Burgemeester Schinkelstraat 20
8500 Kortrijk
Tel.: 056 37 30 57
Contacteer ons

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf Auricula